Przegrzana, iskrząca instalacja elektryczna może być przyczyną tragedii w tym pożaru. Zawsze więc warto dbać o prawidłowe funkcjonowanie instalacji elektrycznej w naszym domu:

  • kamera termowizyjna dostrzeże anomalia cieplne spowodowane przegrzaniem instalacji nawet pod tynkiem. 
  • zobrazujemy rozkład ciepła w całej instalacji co pokarze wadliwe elementy lub słaby styk. 

  • ZOBRAZUJEMY WILGOĆ W ŚCIANACH
  • ZLOKALIZUJEMY MOSTKI TERMICZNE
  • ZNAJDZIEMY PRZECIEKI I PĘKNIĘTE RURY
  • ZOBRAZUJEMY PRZEGRZANE ELEMENTY ELEKTRYCZNE I MECHANICZNE