We wielu budynkach występują problemy z prawidłowym utrzymaniem ciepła, migracją wody w murach oraz nieszczelnościami stolarki okiennej i drzwiowej. Warto więc przeanalizować wszystkie najważniejsze elementy budynku tak aby naocznie przekonać się gdzie leży problem. Czy wszytko wykonane jest zgodnie z prawidłową techniką budowlaną:

 • wykonujemy kompleksową detekcję nieprawidłowości za pomocą kamery termowizyjnej
 • wykazujemy niekorzystne mostki termiczne 
 • analizujemy przenikalność cieplną budynku oraz oddawanie ciepła w całej bryle lub przenikanie zimna
 • wykrywamy miejsca przemarzania
 • analiza punktu rosy
 • zobrazujemy wilgoć w murach i podłogach
 • przeanalizujemy rozchodzenie się wody w murach, dachach i posadzkach co może być przyczyną powstawania pleśni

Praktyka pokazuje, że nawet w przypadku budynków energooszczędnych, mostki termiczne będą się pojawiać, choć w ogólnym bilansie cieplnym będą miały niewielkie znaczenie. Istotne jest jednak, aby dążyć do ograniczenia do minimum liczby i powierzchni mostków. W większości przypadków mostki da się wyeliminować poprzez zapewnienie ciągłości izolacji termicznej, pamiętając, że ciepło będzie płynąć najprostszą drogą od ogrzewanej przestrzeni na zewnątrz - ścieżką najmniejszego oporu.

      

 • ZOBRAZUJEMY WILGOĆ W ŚCIANACH
 • ZLOKALIZUJEMY MOSTKI TERMICZNE
 • ZNAJDZIEMY PRZECIEKI I PĘKNIĘTE RURY
 • ZOBRAZUJEMY PRZEGRZANE ELEMENTY ELEKTRYCZNE I MECHANICZNE