Termowizja- kamery termowizyjne

Inspekcja kamerą termowizyjną- wykrywanie mostków termicznych, detekcja nieszczelności, wykrywanie przecieku, audyt energetyczny w zakresie termoizolacji.

Wykrywamy wycieki po zalaniu, pęknięte rury oraz mostki termiczne. PGO.

      

  • ZOBRAZUJEMY WILGOĆ W ŚCIANACH
  • ZLOKALIZUJEMY MOSTKI TERMICZNE
  • ZNAJDZIEMY PRZECIEKI I PĘKNIĘTE RURY
  • ZOBRAZUJEMY PRZEGRZANE ELEMENTY ELEKTRYCZNE I MECHANICZNE