Nieszczelna instalacja powoduje zalanie budynku oraz powstanie pleśni i grzybów. Wczesna detekcja problemu i wykrycie miejsca wycieku pozwala na uniknięcie znacznych kosztów remontu:

  • wykrywamy miejsce przecieku w instalacji ogrzewania podłogowego
  • analizujemy rozkład ciepła

  • ZOBRAZUJEMY WILGOĆ W ŚCIANACH
  • ZLOKALIZUJEMY MOSTKI TERMICZNE
  • ZNAJDZIEMY PRZECIEKI I PĘKNIĘTE RURY
  • ZOBRAZUJEMY PRZEGRZANE ELEMENTY ELEKTRYCZNE I MECHANICZNE