We wielu budynkach występują problemy z prawidłowym utrzymaniem ciepła, migracją wody w murach oraz nieszczelnościami stolarki okiennej i drzwiowej. Warto więc przeanalizować wszystkie najważniejsze elementy budynku tak aby naocznie przekonać się gdzie leży problem. Czy wszytko wykonane jest zgodnie z prawidłową techniką budowlaną:

  • wykonujemy kompleksową detekcję nieprawidłowości za pomocą kamery termowizyjnej
  • wykazujemy niekorzystne mostki termiczne 
  • analizujemy przenikalność cieplną budynku oraz oddawanie ciepła w całej bryle lub przenikanie zimna
  • wykrywamy miejsca przemarzania
  • analiza punktu rosy
  • zobrazujemy wilgoć w murach i podłogach
  • przeanalizujemy rozchodzenie się wody w murach, dachach i posadzkach co może być przyczyną powstawania pleśni

Praktyka pokazuje, że nawet w przypadku budynków energooszczędnych, mostki termiczne będą się pojawiać, choć w ogólnym bilansie cieplnym będą miały niewielkie znaczenie. Istotne jest jednak, aby dążyć do ograniczenia do minimum liczby i powierzchni mostków. W większości przypadków mostki da się wyeliminować poprzez zapewnienie ciągłości izolacji termicznej, pamiętając, że ciepło będzie płynąć najprostszą drogą od ogrzewanej przestrzeni na zewnątrz - ścieżką najmniejszego oporu.